середа, 22 лютого 2023 р.

На семінарі обговорювали роботу з обдарованою та здібною молоддю в умовах реформування сучасної освіти

 

 22 лютого 2023 на базі Комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради, на платформі Google meet, відбувся щорічний обласний семінар «Система роботи з обдарованою та здібною молоддю в умовах реформування сучасної освіти» для керівників, заступників керівників ЗО, консультантів ЦПРПП та вчителів хімії. 

Під час семінару розглядалися питання педагогічної підтримки, застосування сучасних технологій дистанційної освіти в роботі зі здібними та обдарованими здобувачами освіти та питання підготовки та розв’язування олімпіадних задач.

Обдаровані діти – це виняткові діти, кожен зі своєю вродженою здатністю досягати успіху в тій або іншій сфері науки або культури, - зауважила  методист Світлана Дехтяренко.

Численні дослідження в сфері обдарованості аргументують важливість стимулюючої атмосфери навчання. Саме таку атмосферу для обдарованої та здібної молоді має забезпечити система освіти на всіх рівнях, - визначаючи цілі заходу, підкреслила вона.

Про сучасні особливості педагогічної підтримки здібних та обдарованих здобувачів освіти з урахуванням існуючих умов повідомив  Юрій Карпенко, кандидат хімічних наук, старший викладач кафедри  природничих дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної хімії ЗДМФУ.

Юрій Карпенко наголосив, що створюючи інтерактивні мультимедійні навчальні курси, які розміщуються сьогодні на спеціалізованих сайтах або платформах, повинні забезпечувати основу сучасного дистанційного освітнього процесу та контроль над інтенсивністю самостійної роботи, засвоєння навчального матеріалу учнями, які можуть навчатися в зручному для себе темпі, місці і часі

Євген Михальченко, доктор філософії (PhD) зі спеціальності фармація, промислова фармація, старший викладач кафедри біологічної хімії ЗДМФУ, у своєму виступі більш детально зупинився  на питанні сучасних технології дистанційної освіти в роботі з обдарованими здобувачами освіти. Саме завдяки інтеграції інформаційно-комунікаційних технологій у освітній процес, з’явились передумови впровадження й розвитку дистанційної освіти, яка базується на використанні інформаційних і телекомунікаційних технологій. Така форма навчання дозволяє підвищити ефективність роботи з обдарованою учнівською молоддю, але для цього освітній процес повинен бути мобільним і динамічним.

Він також закликав більш активно застосовувати та звернути увагу на різноманітність інструментів для створення, редагування та розміщення відео, інструментів онлайн трансляцій та онлайн співпраці,  на сучасні можливості для створення онлайнових дидактичних ігор, вправ, кросвордів, тестів та опитувань тощо.

Сесія, присвячена олімпіадним задачам, їх складанню та розв’язуванню, викликала щирий інтерес учасників семінару.

Штапура Н.П. вчитель хімії, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист  Запорізького ліцею «Логос» Запорізької міської ради Запорізької області, наголосила, що розв’язування задач за алгоритмами дає змогу учням засвоїти специфіку предмета, розвинути мобільність і фундаментальність інтегрованого стилю мислення, відкриває можливості виходу на творчий рівень хімічної освіти.

Адже алгоритмізація дій в курсі хімії потрібна при складанні хімічних формул і рівнянь, дотриманні послідовності описування хімічних елементів, властивостей речовин, протікання хімічних реакцій, раціоналізації способів розв’язування розрахункових, експериментальних і розрахунково-експериментальних задач. Також без алгоритмів не обійтися при складанні оптимальних планів проведення хімічного аналізу речовин і сумішей, приготуванні розчинів тощо.

Авторам задач вчителька порадила визначитись щодо того, чи наводити довідкові дані в умові конкретної задачі (сам перелік яких іноді може бути підказкою), чи надати учням можливість самим знаходити потрібний довідковий матеріал у відповідній наданій літературі.

Також, якщо умова задачі містить декілька питань (завдань), то складатись вони мають таким чином, щоб помилка, зроблена учнем при відповіді на одне питання, не позбавляла його можливості одержати відповідну належну кількість балів при правильній відповіді на інші питання задачі.

На думку досвідченого педагога, слід намагатись уникати занадто довгих умов задач. При цьому, також, є неприпустимим включення до пакетів олімпіадних завдань задач, про які заздалегідь точно відомо, що вони не є новими (невідомими) для учасників змагань.

Відбулось обговорення цих питань, під час якого учасники сформулювали рекомендацію організаторам ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії: при складанні завдань у наступних навчальних роках керуватися тематичною спрямованістю завдань IV етапу Всеукраїнських та Міжнародних учнівських олімпіад з хімії попередніх років.

Підводячи підсумок семінару, всі учасники погодилися з тим, що всі учні, особливо обдаровані діти, потребують позитивної педагогічної уваги, яку може надати  «нестандартному» учню лише «нестандартний» педагог.